Croat de Jaume II. Badia tipus IV.

jaume2rr

Croat molt rar de Jaume II, el qual porta el vestit dividit en quatre àrees amb dos anells cadascuna. El CGMC(2153) li dona una raresa de RR.

La moneda té un pes de 3.12g i un diàmetre de 23mm. Fou comprada el novembre de 2014 a Àureo, lot 1169.

Anuncis